Identyfikowalność
Eco life
Identyfikowalność – czyli bezpieczeństwo konsumenta na pierwszym planie
Wycofywanie produktów z rynku ma wiele przyczyn i nie jest proste.