Skip to main content
Fonoholizm
Rozwiązania mobilne

Fonoholizm – nowy problem społeczny w cyfrowej rzeczywistości

Do końca nie wiadomo, jaka jest skala fonoholizmu w Polsce – badania w tym zakresie wciąż trwają.