Fonoholizm
Rozwiązania mobilne
Fonoholizm – nowy problem społeczny w cyfrowej rzeczywistości
Do końca nie wiadomo, jaka jest skala fonoholizmu w Polsce – badania w tym zakresie wciąż trwają.