Skip to main content
Home » Rozwiązania mobilne » Nowe technologie zmieniają naszą gospodarkę
Rozwiązania mobilne

Nowe technologie zmieniają naszą gospodarkę

mobilność
mobilność

Mobilność silnie wpływa na to jak się komunikujemy i jak robimy biznes.

Sebastian Christow

Były Radca Ministra w Departamencie Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki

Handel elektroniczny dynamicznie się rozwija wykazując w Polsce dwucyfrowy wzrost rok do roku. Zaczyna dominować w niektórych branżach. Jeszcze do niedawna mieliśmy do czynienia z boomem e-commerce. Ten rynek oczywiście ma nadal duży potencjał, ale pojawienie się smatfonów i tabletów spowodowało szybki wzrost sektora m-commerce, m-banking i innych usług mobilnych – stając się nawet częścią oferty administracji publicznej. Przyzwyczajenia klientów kształtują ich oczekiwania, z tego względu chcą oni mieć dostęp do tych samych usług w tej samej jakości na każdym ze swoich urządzeń – laptopie, tablecie, smatfonie. Dedykowane strony mobilne ustępują więc miejsca nowym technologiom, takim jak responsive web design, oraz dedykowanym aplikacjom mobilnym.

Ograniczenia wielkości ekranu w połączeniu z mobilnością użytkowników nie tylko wymuszają, ale wręcz otwierają pole dla innowacyjnych rozwiązań. Do upowszechnienia technik mobilnych przyczyniają się również rozwiązania chmurowe. Z jednej strony odciążają same urządzenia mobilne mimo ich i tak stosunkowo ogromnej mocy obliczeniowej, a z drugiej – wspierają transfer danych pomiędzy urządzeniami. Nie zapominajmy również o tym, że dane w chmurze mogą być łączone i wymieniane pomiędzy wieloma usługami bez ograniczeń terytorialnych.

Mobilność ma ścisłe powiązanie z przemysłem ICT. To jedna z najbardziej innowacyjnych sfer gospodarki, która ma bardzo duży wpływ na operacje i efektywność w innych jej sektorach. Mobilność w wielu przypadkach determinuje sposób komunikowania się i działania w biznesie. W Polsce handel elektroniczny rozwija się dynamicznie – wykazując dwucyfrowy wzrost rok do roku. Co ważne, zaczyna dominować w niektórych branżach. Pragnę podkreślić, że polski sektor ICT tworzy blisko 4 proc. PKB, odpowiadając za 6 proc. eksportu, 3 proc. miejsc pracy i 2-3 proc. ogółu firm w Polsce. W naszym kraju jest wiele innowacyjnych start-upów działających w obszarze m-commerce, a polscy programiści zajmują czołowe miejsca na podium w ramach licznych konkursów programistycznych. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć i doceniamy ich wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Umiejętne wykorzystanie technologii cyfrowych to wyznacznik konkurencyjności sektora małych i średnich firm w Polsce. Już dziś przedsiębiorcy wdrażający nowoczesne technologie skutecznie obniżają koszty związane ze startem i rozwojem firmy. Są również bardziej aktywni na polskich i międzynarodowych rynkach. Pełne wykorzystanie potencjału gospodarki elektronicznej nie jest jednak możliwe bez kształtowania świadomości i kompetencji dotyczących narzędzi cyfrowych. Nowe technologie zmieniają naszą gospodarkę. Ministerstwo Gospodarki dotrzymuje kroku zmieniającemu się otoczeniu nowoczesnej przedsiębiorczości. Dowodem na to jest np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Ten funkcjonujący od 1 lipca 2011 r. system teleinformatyczny umożliwia założenie firmy w 15 minut – online, bez zbędnych formalności z każdego miejsca w Polsce i na świecie.

Rozwijamy również elektroniczny Punkt Kontaktowy – zaawansowany portal internetowy dostępny pod adresem www.biznes.gov.pl. Można dzięki niemu dowiedzieć się, jak krok po kroku założyć firmę w konkretnej branży, znaleźć dane interesującej nas instytucji, poznać publiczne rejestry funkcjonujące w Polsce, a także uzyskać porady eksperta na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Udostępniliśmy również specjalną platformę pozwalającą na przeprowadzanie konsultacji online (www.konsultacje.gov.pl). Dzięki niej obywatelom łatwiej angażować w proces legislacyjny i zgłaszać swoje uwagi do projektowanych aktów prawnych, np. w zakresie uproszczeń przepisów i redukcji obciążeń administracyjnych. Ministerstwo Gospodarki dostrzega, jak ważne jest umiejętne wykorzystanie innowacyjnych narzędzi cyfrowych w społeczeństwie. Wspieramy działania na rzecz bezpieczeństwa w sieci, propagujemy efektywne rozwiązania z zakresu e-commerce – m.in. dotyczące zakupów online. Jestem przekonany, że przedsiębiorcy korzystający z narzędzi cyfrowych w swojej firmie z każdym dniem stają się coraz bardziej konkurencyjni – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Next article