Skip to main content
Home » Eco life » Wolontariat pracowniczy
Eco life

Wolontariat pracowniczy

wolontariat
wolontariat

Popularność wolontariatu pracowniczego rośnie

Małgorzata Mazur-Łukasiak

Członek Założyciel Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
Członek Zarządu Ludzie Wartości

Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób¹.

Definicja wolontariatu pracowniczego jest powszechnie znana, przynajmniej wśród osób w jakiś sposób związanych z problematyką społeczną lub społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ta forma wolontariatu w ostatnich latach zyskuje na popularności, pojawia się w licznych korporacjach, a także małych i średnich przedsiębiorstwach.

Dzieje się tak dlatego, że, jak wynika z doświadczeń zwolenników tej formy wolontariatu, przynosi to korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Dla pracodawcy jest ogromnym atutem i narzędziem motywacyjnym, ponieważ podnosi wartość moralną pracy, która przestaje być tylko wykonaniem zadania, za które otrzymuje się wynagrodzenie. Zaangażowanie wolontariackie pozwala – pracodawcy i pracownikowi – utożsamiać się z istotnymi kwestiami, czyli wartościami.

Program, a nie akcje wolontariackie

Dla sukcesu i osiągnięcia maksymalnych korzyści z programu wolontariatu pracowniczego ważne jest, aby był on elementem długofalowej strategii społecznej odpowiedzialności firmy. Powinien być oparty o autentyczną współpracę z organizacją pozarządową lub instytucją publiczną. Im bardziej program jest oparty o autentyczne potrzeby i wartości firmy i pracowników, tym bardziej te korzyści będą odczuwalne dla wszystkich stron. Firma zyskuje szacunek, renomę i buduje autorytet. Komunikacja na temat wartości i programu, który te wartości realizuje wzbogaca wizerunek i buduje zaufanie do firmy.

Często programy wolontariackie są inicjowane przez pracowników, a hierarchia zespołów tworzonych na ich potrzeby nie odzwierciedla hierarchii „firmowej”. Dzięki temu – w tym konkretnym zadaniu – pracownicy każdego szczebla mogą poczuć się partnerami swoich szefów, co korzystnie wpływa na ich poczucie godności.

Autentyczne zaangażowanie to podstawa

Rosnąca popularność wolontariatu pracowniczego cieszy tym bardziej, że wymaga on autentycznego zaangażowania wszystkich stron. To znacznie trudniejsze niż wręczenie pracownikowi np. bonów na zakupy czy karnetu na siłownię: wolontariat wymaga włączenia menadżerów, właścicieli, kadry zarządzającej. Nie wystarczy na program pozwolić czy „wysłać” pracowników, zaangażować muszą się także szefowie.

Dla powodzenia programu jest to kluczowe: taką potrzebę dostrzega grono menadżerów, którzy powołali Koalicję Prezesi-Wolontariusze.

Duże znaczenie ma także dobra, skuteczna komunikacja skierowana do pracowników. Komunikowanie poprzez statystyki, np. „w program wolontariatu włączyło się 100 pracowników, którzy poświęcili 1000 godzin” nie zaintryguje i nie zachęci do włączenie kolejnych osób. Niezbędny jest opis wpływu programu na społeczność lub środowisko naturalne osiągniętego dzięki programowi.

Pomimo, iż, jak wyżej wspomniano, wolontariat pracowniczy jest wymagającą formą zaangażowania społecznego, jego popularność rośnie. Osoby angażujące się w taki wolontariat są doceniane: od 2010 roku wolontariat pracowniczy jest odrębną kategorią w najstarszym w Polsce konkursie dotyczącym społecznego zaangażowania firm Dobroczyńca Roku; do tej pory zostało do niego zgłoszonych niemal 150 wniosków nominacyjnych.


¹ Wikipedia

Next article