Skip to main content
Home » Nowoczesne technologie » Cyberbezpieczeństwo w sektorze finansów
nowoczesne technologie

Cyberbezpieczeństwo w sektorze finansów

Cyberbezpieczeństwo w sektorze finansów
Cyberbezpieczeństwo w sektorze finansów

Bank, z którego usług zawsze możesz skorzystać, niezależnie od pory dnia i nocy, bez wstawania z fotela. Oto wizja, która w dzisiejszych czasach nie jest niczym nadzwyczajnym.

Kamil Gapiński

Cybersecurity Project Manager

Cyprian Gutkowski

Prawnik, Cybersecurity Project Manager,
Ekspert RODO/GDPR, Data Protection Officer

Praktycznie każdy większy podmiot świadczący usługi bankowe posiada aplikacje o coraz większej funkcjonalności, dzięki którym to wszystko staje się możliwe. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy rozwój technologiczny nie nadąża za rozwiązaniami gwarantującymi bezpieczeństwo. Niesie to za sobą szereg zagrożeń, związanych z cyberatakami. Z tego powodu w interesie każdego, zarówno banku jak i klienta powinno być zadbanie o bezpieczeństwo swojego środowiska w cyberprzestrzeni.

Z wielu opracowań i raportów, które dość łatwo można odnaleźć za pomocą internetowych wyszukiwarek, dowiadujemy się, że korzystanie z mobilnych usług bankowych, zwłaszcza przez telefon komórkowy jest narażone na zagrożenia. W wyniku ataków hakerskich na smartfony użytkownik bankowej aplikacji może być narażony na poważne straty finansowe, a nieuprawniony dostęp do danych osobowych znajdujących się w aplikacji może skutkować kradzieżą tożsamości, która w efekcie może nieść za sobą dużo poważniejsze skutki niż utrata aktywów na koncie.

Sektor bankowy w Polsce zdaje sobie sprawę z rosnącego zagrożenia cyberprzestępstwami i przy użyciu nowoczesnych technologii jest coraz lepiej przygotowany na ataki z cyberprzestrzeni. Banki wydają więcej środków na nowinki technologiczne, szkolenia pracowników, poprawiają również wdrażanie różnych procedur, przede wszystkim działania kryzysowego. Widać to po rezultatach ćwiczeń Cyber-EXE™ Polska przeprowadzanych przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Ćwiczenia dla sektora bankowego odbyły się w 2013 i 2015 roku, porównując wyniki tych dwóch edycji ćwiczeń widać, że poszczególne banki są coraz lepiej przygotowane do walki z cyberprzestępcami. Należy jednak uświadomić sobie, że nigdy nie osiągniemy stanu pełnego bezpieczeństwa, jego zapewnianie to bezustanny proces, który musi ulegać ciągłym modyfikacją w związku z rozwojem technologicznym. Dlatego także w tym roku planowane są ćwiczenia Cyber-EXE™ Polska 2018 dla przedstawicieli sektora bankowego.

Jednym z podstawowych warunków stawianych bankowości internetowej jest wysoki poziom zabezpieczeń. Najpowszechniejszymi środkami zabezpieczającymi stosowanymi przez polskie banki są:

 • minimum dwustopniowy poziom zabezpieczeń – pierwszy służący do logowania się do rachunku, drugi do potwierdzania transakcji (kod sms, token, karta zdrapka),
 • hasła statyczne i maskowane – przy pierwszym użytkownik musi podać całe hasło, w drugim, systemy żądają wpisania tylko niektórych znaków, za każdym razem innych,
 • obrazek bezpieczeństwa – niektóre banki podczas rejestracji nowego klienta, proszą o wybór konkretnego zdjęcia, które będzie się wyświetlało podczas logowania do konta.

Banki do ochrony własnej i klientów stosują najnowocześniejsze systemy zabezpieczające. Wszystko to jednak na nic jeśli klienci nie będą zachowywali podstawowych środków ostrożności. O czym więc powinien pamiętać klient:

 • aplikację powinno się instalować z oficjalnej strony naszego banku,
 • zawsze aktualizować aplikację,
 • swój telefon zabezpieczyć hasłem,
 • ustanowić limit dzienny transakcji,
 • w ustawieniach telefonu włączyć opcję uniemożliwiającą instalowanie oprogramowania z nieznanych źródeł,
 • zainstalować na smartfonie i aktualizować oprogramowanie antywirusowe,
 • nie używać publicznych sieci Wi-Fi,
 • nie logować się na konto przy pomocy cudzych urządzeń.
Next article