Home » Smart living » Prognozy dotyczące rynku mieszkaniowego
Smart living

Prognozy dotyczące rynku mieszkaniowego

rynek mieszkaniowy
rynek mieszkaniowy

Zarówno rynek mieszkaniowy jak również instytucja kredytu hipotecznego wyszły zwycięsko ze starcia z pandemią koronawirusa w roku 2020.

Jacek Furga

Dr Jacek Furga

Prezes Centrum AMRON

Rekordowa była liczba oddanych do użytkowania mieszkań, sięgająca 222 tys. mieszkań i domów jednorodzinnych. Imponująca była również łączna wartość udzielonych w tym pandemicznym roku kredytów hipotecznych. Z kwotą ponad 60 mld złotych sektor bankowy osiągnął drugi w okresie po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Po pierwszym szoku w wyniku pandemii i gwałtownym spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w okresie marzec – maj minionego roku, od sierpnia popyt zaczął się odbudowywać. Banki po zaostrzeniu warunków przyznawania kredytu mieszkaniowego w pierwszych miesiącach pandemii, od drugiego półrocza zaczęły stopniowo łagodzić kryteria polityki kredytowej. W całym 2020 r. banki udzieliły ponad 204 tys. kredytów, a w więc tylko o 9,5 proc. mniej niż w rekordowym roku 2019.

Z danych Centrum AMRON wynika, że IV kwartał 2020 roku przyniósł spadek dynamiki wzrostów cen na większości badanych rynków. W przypadku pięciu z nich kwartalna zmiana średniej ceny metra kwadratowego mieszkania nie przekroczyła jednego procenta. Tak było w aglomeracji katowickiej, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. Liderem wzrostu cen była w tym okresie Warszawa. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła tu w IV kwartale 2020 r. 10 081 i była wyższa o 5,36 proc. od średniej notowanej kwartał wcześniej. Największy spadek średniej ceny odnotowano w Krakowie, o 1,44 proc. (do 8 015 zł). W relacji do końca roku 2019, największe wzrosty przeciętnej ceny mieszkań zarejestrowano w aglomeracji katowickiej i Łodzi – odpowiednio o 15,52 proc. i 12,19 proc. W Warszawie różnica ta wyniosła 11,75 proc.

Jeśli któryś z segmentów rynku nieruchomości ucierpiał z powodu pandemii koronawirusa, to jest nim na pewno segment mieszkań na wynajem. Jeszcze rok temu oczekiwano zwrotu z najmu na poziomie przekraczającym 6 proc.rocznie. Dziś satysfakcjonujący jest poziom 3 proc. Rok 2020 przyniósł redukcje stawek czynszów w najmie prywatnym we wszystkich badanych miastach. Rynek krakowski wydaje się być najbardziej dotkniętym trudną sytuacją na rynku najmu. W ujęciu rocznym spadek średniego czynszu w Krakowie wyniósł 16,05 proc.

Czy rok 2021 będzie okresem kontynuacji dotychczasowych trendów? Prognozy na rok 2021 są oczywiście niezwykle trudne. Rzeczywiście jest tak dużo zmiennych, które mogą wpłynąć na rynek, że wszystkie próby prognozowania należy przyjmować z dużą rezerwą.

W ocenie Centrum AMRON ceny transakcyjne metra kwadratowego w bieżącym roku wciąż będą rosły, choć w tempie zdecydowanie mniejszym niż w latach 2018-2019. Wzrosty cen będą zresztą wynikały również z wyższych kosztów budowy, m.in. wywołanych nowymi wymogami efektywności energetycznej budynków. Natomiast czynsze ustabilizują się na niższym, skorygowanym w 2020 roku, poziomie.

Next article