Skip to main content
Home » Eco life » Być darczyńcą
Eco life

Być darczyńcą

darczyńcą
darczyńcą

Filantropia może być przygodą dla każdego z nas. Wspierając działania organizacji społecznych, nie tylko przyczyniamy się do rozwiązywania problemów społecznych, ale także odczuwamy osobistą satysfakcję. Pomaganie to takie wdzięczne działanie, które poprawia sytuację innych jednocześnie poprawiając nasze samopoczucie.

Magdalena Pękacka

Dyrektorka Forum Darczyńców

Możemy pomagać poprzez ponad 120 000 organizacji społecznych w Polsce: fundacji i stowarzyszeń. Organizacje te dobrze znają problemy, którymi się zajmują, i – co ważne – mają sprawdzone i skuteczne sposoby ich rozwiązywania. Organizacje rozwiązują problemy w edukacji i opiece zdrowotnej, bronią praw mniejszości, zwierząt, kontrolują działania rządu i samorządu, poprawiają sytuację ludzi w krajach, w których poziom życia jest znacząco niższy niż w Polsce. Wybór organizacji i celu, które wspieramy zależy tylko od nas, naszych wartości i potrzeb.

Czyniąc dobro, możemy skorzystać z przywileju podatkowego. W Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie wymienione są aż 33 sfery pożytku publicznego. Przekazując pieniądze na jeden z celów pożytku publicznego, możemy odliczyć wartość przekazanej darowizny od podatku (do 6 proc. podstawy opodatkowania, gdy robimy to jako osoba fizyczna oraz do 10 proc. w przypadku firmy). Wystarczy zachować potwierdzenie przelewu, w tytule którego wpisujemy konkretny cel darowizny lub ogólne sformułowanie „cele pożytku publicznego”. Nie potrzebujemy umowy z organizacją, którą obdarowujemy, ani żadnych innych dokumentów.

Być darczyńcą możemy na wiele sposobów. Możemy wysłać tzw. charytatywny SMS, wpłacić pieniądze w ramach akcji crowdfundingowej, wrzucić pieniądze do puszki, wziąć udział w dobroczynnej aukcji. Wymienione w poprzednim zdaniu metody to działania na ogół akcyjne, spontaniczne. Takie dominują w dobroczynności Polaków. Najcenniejszym darczyńcą jest taki, który wspiera organizację systematycznie. Korzystając ze stałego zlecenia przelewów, możemy pomagać ciągle, przekazując organizacji kwotę dostosowaną do naszych możliwości. Nie musi być ona duża, nawet 20 zł miesięcznie może się przyczynić do poprawy czyjeś sytuacji lub rozwiązania jakiegoś problemu. Stały kontakt z organizacją pozwala nam na śledzenie efektów jej działań, a to przynosi większą satysfakcję.

Jeśli dysponujemy sporym majątkiem, sami możemy założyć fundację. W Polsce jest już kilkadziesiąt fundacji rodzin, które zdecydowały się przykazać część swojego majątku na cele społeczne. Innym sposobem jest przekazanie pieniędzy na specjalny fundusz – mamy wtedy wpływ na decyzje, jak zostaną spożytkowane, ale nie musimy się martwić formalnościami i przepisami, bo pracę wykonuje za nas organizacja, która taki fundusz prowadzi.

Podobnie angażują się firmy. Część z nich długofalowo współpracuje z organizacji społecznymi, inne wspierają je jednorazowo. Mamy też w Polsce dużą grupę firm, które zdecydowały się założyć własne fundacje korporacyjne. Działa ich w Polsce już ponad 200, co plasuje Polskę w europejskiej czołówce pod względem liczby fundacji założonych przez firmy. Większość fundacji korporacyjnych działa na rzecz dzieci i młodzieży. Najczęściej wspierają lub realizują projekty z dziedziny edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 45 największych fundacji korporacyjnych na wsparcie swoich podopiecznych wydało w 2015 roku ok. 200 mln zł – ponad 3 razy więcej niż wynosił rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Filantropia to szerokie spektrum działań, w które każdy z nas może się zaangażować i narzędzi, które nam to zaangażowanie ułatwiają. To ciekawa ścieżka, która przynosi wiele satysfakcji każdemu, kto na nią wejdzie. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok.

Next article