Home » Eco life 3 » Bezpieczeństwo na talerzu
Eco life 2

Bezpieczeństwo na talerzu

Marcin Turski
Dyrektor Sprzedaży i Obsługi Klienta Fresh Logistics Polska


ięgając po codzienny kubek jogurtu, często nie zdajemy sobie sprawy z mnogości procesów i rozwiązań, jakie są konieczne, aby znalazł się on na naszym stole. Droga produktu potocznie nazywana „from farm to fork” (z farmy na widelec) podlega ścisłej kontroli na każdym etapie przy wsparciu zaawansowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych. Monitoring poszczególnych elementów łańcucha dostaw ma na celu nie tylko zachowanie najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktu, lecz także budowanie zaufania producenta oraz odbiorcy towaru do wybranej firmy transportowej.

Konsumenci kupując produkty spożywcze oczekują dostępności oraz świeżości swoich ulubionych artykułów. Dla sieci handlowych oraz producentów ważne jest wybranie partnera logistycznego, który oprócz korzystnych cen oraz czasów dostaw zapewni bezpieczeństwo transportowanych i składowanych produktów. Kluczowe znaczenie ma tutaj temperatura oraz czynnik ludzki.

Krytyczny Punkt Kontrolny

Specjalizująca się w obszarze logistyki produktów świeżych spółka Fresh Logistics Polska stawia za podstawę wprowadzonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (zgodnego z normą ISO 22000:2005) dbałość o bezpieczeństwo towaru Klientów poprzez składowanie i transport w kontrolowanej temperaturze w całym łańcuchu logistycznym. Warunki termiczne, w jakich przebywają artykuły spożywcze na każdym etapie swojej drogi (od producenta do konsumenta) zawsze są zgodne z obowiązującymi w Polsce i krajach UE przepisami prawa żywnościowego.

Działania podejmowane przez Fresh Logistics Polska i wdrożone procedury mają na celu monitoring CCP1 (Krytycznego Punktu Kontrolnego) polegającego na badaniu temperatury od chwili odbioru od Klienta, poprzez cały okres składowania i transportowania. Wymóg ten jest realizowany m.in. poprzez nadzór nad urządzeniami utrzymującymi właściwą temperaturę, eliminując ryzyko niezachowania ciągu chłodniczego.

Nowe zagrożenia

Nie bez znaczenia jest również czynnik ludzki. W tym przypadku bezpieczeństwo żywności monitorowane jest w kontekście przypadkowego zanieczyszczenia produktów spożywczych czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi podczas przechowywania lub przetwarzania. Źródła niezamierzonych zanieczyszczenia są identyfikowane i następnie na ich podstawie opracowuje się analizę zagrożeń w systemach HACCP.

Obecnie coraz częściej poruszany jest temat „Food Defence” czyli obrony produktów przed celowym skażeniem. Główne zagrożenie to złośliwe zanieczyszczenie żywności materiałami toksycznymi, sabotaż w łańcuchu dostaw oraz wykorzystanie żywności do celów (bio)terrorystycznych lub przestępczych. Ataki w tej formie mogą nie tylko obniżyć reputację marek firm globalnych, ale przede wszystkim mieć wpływ na zdrowie konsumentów. Spółka Fresh Logistics Polska chcąc zapewnić ochronę transportowanych i przechowywanych produktów wdrożyła procedury Food Defence.

Opracowano Plan Ochrony Żywności, w ramach którego skupiono się na zapewnieniu właściwego zabezpieczenia magazynowanych produktów poprzez kompleksowy monitoring obiektów, kontrolę wejść na teren zakładu, ograniczenia dostępu do zastrzeżonych obszarów, identyfikację gości oraz wiele innych. Zastosowane metody mają na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa i konsekwencji wrogiego ataku, jak również ochronę wizerunku firmy i kontrahenta.

Bezpieczna i świeża żywność wydaje nam się rzeczą oczywistą na naszym stole. Tymczasem nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że droga każdego jogurtu do domowej lodówki jest ściśle monitorowana i chroniona. Tak jak ewoluują zagrożenia we współczesnym życiu, zmianie ulega również ryzyko związane z logistyką produktów świeżych. Spółka Fresh Logistics Polska podąża za tymi trendami będąc odpowiedzialnym partnerem dla producentów żywności i sieci handlowych. Dzięki temu my, Klienci, jedząc codzienną porcję jogurtu również możemy czuć się bezpiecznie.


1 CCP – Critical Control Point – Krytyczny Punkt Kontrolny
Next article