Home » Dobre bo polskie 2 » Polski przemysł chemiczny odpowiada na aktualne wyzwania społeczne i gospodarcze
Dobre bo polskie 2

Polski przemysł chemiczny odpowiada na aktualne wyzwania społeczne i gospodarcze

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego


zęsto zapominamy jednak, że Polska Chemia odgrywa również ważną rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przedsiębiorstwa i instytucje polskiego przemysłu chemicznego zatrudniają w Polsce ok. 292 tys. pracowników, co czyni chemię trzecim największym pracodawcą w kraju1. Dodatkowo, wartość produkcji sprzedanej sektora chemicznego wynosi ponad 200 mld PLN rocznie, to jest prawie 17 proc. wartości produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce. Przemysł chemiczny to też znaczny udział w PKB kraju i duża część polskiego eksportu, wynosząca w 2016 r. ponad 80 mld PLN.

Powyższe dane makroekonomiczne, chociaż robią wrażenie, nie oddają pełnego znaczenia przemysłu chemicznego dla gospodarki krajowej. Wpływ chemii jest o wiele silniejszy niż świadczą o tym powyższe liczby – ze względu na międzysektorowe powiązania. Bez produktów branży chemicznej nie mogłyby funkcjonować takie branże, jak na przykład farmacja, medycyna, motoryzacja, przemysł spożywczy i elektroniczny i wiele innych.

Chemia odpowiedzią na problemy społeczne

We wrześniu 2015 r., podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Nowym Jorku, społeczność międzynarodowa przyjęła Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Jest to wizja budowy lepszego świata. Agenda zawiera 17 Celów, z których żadnego nie da się zrealizować bez przemysłu chemicznego. Przyjrzyjmy się wybranym.

  • Zwalczanie ubóstwa i głodu

Przemysł chemiczny dostarcza niezbędne przy wytwarzaniu produktów spożywczych materiały i substancje. Bez nawozów mineralnych i środków ochrony roślin nie byłaby możliwa produkcja podstawowych składników żywieniowych, takich jak pieczywo. Skala produkcji zbóż, a w dalszym procesie mąki, nie byłaby możliwa do utrzymania bez nowoczesnych nawozów – stąd wniosek: bez przemysłu chemicznego stanęlibyśmy w obliczu poważnych problemów cywilizacyjnych i społecznych, jak na przykład powszechnego zagrożenia głodem.

  • Ograniczenie zanieczyszczeń w środowisku

Przemysł chemiczny odgrywa istotną rolę w procesie ograniczenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji np. w ciepłownictwie czy motoryzacji. Przykładowo: bez polistyrenu spienionego, popularnie zwanego styropianem, niemożliwa byłaby termoizolacja – polistyren, dzięki właściwościom termoizolacyjnym pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych niebezpiecznych substancji w ciepłownictwie. Zastosowanie zaawansowanych produktów chemicznych jest istotne również dla promowania nowoczesnego, ekologicznego transportu – udział produktów chemicznych w pojazdach to ograniczenie emisji spalin np. dzięki zastosowaniu nowych, lżejszych materiałów, a także zwiększenie bezpieczeństwa (dzięki innowacyjnym trwałym i odpornym na zgniecenia materiałom).

Zachęcam do odwiedzenia strony Kampanii „Polska Chemia”: www.polskachemia.org.pl.

1 Dane za 2016 r. łącznie w kategoriach „segment chemiczny” i „segment paliwowy”, [za]: „Raport. Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy”, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, EY, Warszawa 2017 r.
Next article