Każde z państw w swoim własnym zakresie prowadzi programy, które mają umożliwić implementację wytycznych tej dyrektywy i w Polsce został przygotowany program domów energooszczędnych. Program Priorytetowy „Poprawa efektywności energetycznej. "Część 2. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” doskonale wpisuje się w postulowane rozwiązania.  Można wskazać na swoiste dwa cele tego programu: cel pierwszy  - przygotowanie inwestorów, projektantów i producentów materiałów budowalnych a docelowo wykonawców do realizacji wymagań zawartych w dyrektywie. Cel drugi z punktu widzenia beneficjentów najważniejszy obejmujący korzyści finansowe ale również poprawiający świadomość o potrzebie oszczędzania energii. Program, który został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich, który w imieniu środowiska bankowego zabiegał o uruchomienie tego programu, stał się pierwszym programem, w którym stworzono w oparciu o kredyt możliwość wsparcia dla inwestorów budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii poprzez pozyskanie dotacji w zależności od zastosowanego standardu związanego z energetycznością budynku. Budżet programu przewidziany w okresie wdrożenia do końca 2018 roku wynosi 300 mln zł, co winno pozwolić w tym czasie na budowę 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w standardzie energetycznym. Należy podkreślić, że o taki kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujące dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnie mieszkaniową). Z punktu widzenia beneficjenta warto zaznaczyć, że klient uzyskuje dopłatę do kredytu, która pokrywa część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego oraz w perspektywie długookresowej wymierne efekty poprzez niższy koszt eksploatacji budynku, co w konsekwencji przekłada się na podwyższenie wartości budynku.

Wartość dofinansowania (dotacji) w momencie wybudowania domu w zależności od standardu wynosi:

• w przypadku domów jednorodzinnych:

– standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 *rok) – dotacja 30 tys. zł brutto;

– standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 *rok) – dotacja 50 tys. zł brutto;

• w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

– standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2 *rok) – dotacja 11 tys. zł brutto;

– standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2 *rok) – dotacja 16 tys. zł brutto.

Najprościej ujmując, aby uzyskać dofinansowanie i posiadać wybudowany dom w odpowiednim standardzie energetycznym należy wcześniej w procesie ubiegania się o finansowanie przygotować audyt energetyczny. Związek Banków Polskich prowadzi listę certyfikowanych weryfikatorów, dostępnych na terenie całego kraju. Więcej na stronie zbp.pl/domefekt . Wprawdzie dotychczasowe wyniki programu (62 wnioski i pozyskana łącznie dotacja w wysokości 1 960 000 zł) wskazują, że program dopiero się rozwija, nie mniej należy zastanowić się nad uproszczeniem programu, promocja programu i poprawą edukacji z zakresu programu domów energooszczędnych. Banki, w których można ubiegać się o taki kredyt: Bank Ochrony Środowiska S.A, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Deutsche Bank PBC S.A., Getin Noble Bank S.A., SGB- Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. Dlatego już dzisiaj warto pomyśleć o poprawie wartości swojej nieruchomości wykorzystując programy poprawiający oszczędności energii w najbliższym otoczeniu, co będzie odgrywało coraz większą rolę w przypadku wzrostu cen energii w najbliższych lata.