iuro Informacji Kredytowej, kojarzone powszechnie jako BIK, dba o bezpieczeństwo Polaków 24 godziny na dobę i zapewnia ochronę przed wyłudzeniem. Jako największy krajowy zbiór danych kredytowych i pożyczkowych, oferuje Alerty BIK – powiadomienia w formie sms lub e-mail wysyłane wprost ze swojego systemu każdorazowo, gdy ktoś pyta o naszą historię kredytową w związku z próbą zaciągnięcia zobowiązania na nasze dane. Jednak o wyjątkowości Alertu decyduje jego kompleksowość. Otóż z Alertu dowiemy się również, że ktoś chce wyłudzić np.: abonament komórkowy lub w naszym imieniu zawiera umowę na dostawę gazu. Jak to możliwe? Dzięki Rejestrowi Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak działa usługa Alerty BIK

Alerty BIK to w pełni zautomatyzowana ochrona antywyłudzeniowa. Działają one jak sygnał ostrzegawczy, gdy ktoś będzie próbował wziąć kredyt na nasze dane. Alert przesłany za pomocą maila i SMS-a powiadamia nas za każdym razem, gdy w BIK pojawi się pytanie o naszą historię kredytową, będące częścią procesu kredytowego. Jeśli sami nie składaliśmy żadnych wniosków o kredyt, nic nie kupowaliśmy na raty ani nie poręczaliśmy kredytu, to pojawienie się Alertu może oznaczać, że ktoś próbuje wziąć kredyt na nasze nazwisko. Dzięki Alertowi z BIK i podjęciu właściwych działań mamy szansę szybko i skutecznie zareagować na niepokojące sygnały. Klient po otrzymaniu Alertu, który wzbudził jego niepokój może skontaktować się z BIK i wyjaśnić powód otrzymania Alertu. Jeśli zachodzi podejrzenie próby wyłudzenia kredytu na dane klienta, wówczas BIK przekaże do instytucji finansowej informację, że klient kwestionuje zasadność pobrania raportu kredytowego.

Dzięki informacji z Alertu można szybko zareagować i zapobiec wyłudzeniu.

Należy dodać, że w ramach Alertów klient otrzymuje również powiadomienia o tym, że ktoś pytał o jego dane do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor np.: telekom, czy inna firma weryfikująca wiarygodność finansową.

BIK i pełne zabezpieczenie przed wyłudzeniem

Nasz dowód, a przede wszystkim dane na nim zawarte, mogą stać się łupem przestępcy. Warto wiedzieć, że jeśli dane takie jak: imię i nazwisko, data i miejsca urodzenia, adres, seria i numer dowodu osobistego – znajdą się w niepowołanych rękach, mogą stać się furtką m.in do wyłudzenia kredytów czy pożyczek. Niestety, jeszcze niewiele osób jest na tyle przezornych, by zabezpieczyć swój dokument tożsamości. Aby zmniejszyć ryzyko utraty danych i nigdy nie doświadczyć problemów związanych z koniecznością spłaty cudzego długu, warto:

  • założyć bezpłatne konto na www.bik.pl,
  • aktywować Alerty BIK,
  • w przypadku utraty dowodu osobistego – bezpłatnie zastrzec dokument tożsamości za pośrednictwem serwisu www.bik.pl.