Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła do polskiego prawa przepisy obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki niej konsumenci dokonujący zakupów w sieci od przedsiębiorców mających siedzibę w dowolnym kraju Unii mają zagwarantowany ten sam poziom ochrony. Do czego mamy prawo jako konsumenci w Polsce i Europie?

Prawo do informacji

Zgodnie z przepisami konsumenci, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem Internetu mają prawo oczekiwać od przedsiębiorcy jasnych i zrozumiałych informacji na temat oferowanych produktów i samego przedsiębiorcy. Są to m.in. dane o wszystkich istotnych cechach przedmiotu umowy, kosztach i sposobie zapłaty, dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, w tym wszelkie adresy potrzebne do skutecznego złożenia reklamacji. Informacje te powinniśmy otrzymać najpóźniej w chwili wyrażenia zgody na zawarcie umowy. Przedsiębiorca powinien też poinformować konsumentów o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i dostarczyć im odpowiedni formularz.

Informacje te mogą być przedstawione na stronie przedsiębiorcy, jednak potwierdzenie zawarcia umowy powinno zostać przekazane konsumentom na trwałym nośniku (trwały nośnik oznacza wydrukowany dokument lub wiadomość elektroniczną) – nie później niż w chwili dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi.

Obowiązek zapłaty – tylko za wyraźna zgoda

Jeżeli umowa zawierana za pośrednictwem Internetu wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przedsiębiorca musi zapewnić konsumentom takie warunki, aby mieli oni pełną świadomość, że złożenie zamówienie jest równoznaczne ze zgodą na płatność. Oznacza to, że przycisk, za pomocą którego składamy zamówienie online musi być oznaczony komunikatem zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Warto wiedzieć, ze jeśli przedsiębiorca nie poinformuje nas o jakichkolwiek opłatach dodatkowych, nie mamy obowiązku ich ponoszenia, a umowę uważa się za niezawartą.

Odpowiedzialność za przesyłkę

Zakupy w sklepie online najczęściej wiążą się z zamówieniem dostawy do domu konsumenta lub innego wyznaczonego miejsca. W takiej sytuacji sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru - aż do momentu, w którym konsument otrzyma przesyłkę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której to konsument wybrał przewoźnika samodzielnie i zlecił odbiór od przedsiębiorcy. W takich wypadkach za bezpieczeństwo towaru od momentu wydania go przewoźnikowi odpowiada konsument.

Prawo odstąpienia od umowy

Od umowy zawartej przez Internet możemy odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych. Ustawa daje nam bowiem prawo do namysłu - możliwość zapoznania się z oferowanym towarem lub usługą w taki sam sposób, jak byśmy mogli obejrzeć go w tradycyjnym sklepie. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy nie musimy podawać żadnej przyczyny - możemy odesłać przedsiębiorcy towar pełnowartościowy, on zaś powinien rozliczyć się z nami z otrzymanych płatności. Sprzedawca powinien zwrócić wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym również koszty dostarczenia towaru. Zwrot powinien nastąpić w ten sam sposób, a jaki konsument zapłacił za rzecz. Inny sposób zwrotu wymaga zgody konsumenta, nie może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli umowa związana jest z dostawą towaru, termin ten biegnie od dnia, w którym konsument towar otrzymał. Warto wiedzieć też, ze 14-dniowy termin dotyczy wysłania oświadczenia w formie pisemnej, a nie jego otrzymania przez przedsiębiorcę.

Szczegółowe informacje na temat ustawy o prawach konsumenta oraz specjalnie przygotowany poradnik dla konsumentów opisujący prawa kupujących dostępne są na  specjalnej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.