edług raportu "E-commerce w Polsce 2016" przygotowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej oraz Gemius już niemal połowa internautów zadeklarowała dokonanie zakupów online. Wyniki raportu znajdują także odzwierciedlenie w dyskusji prowadzonej przez internatów, temat zakupów w Internecie w przeciągu ostatnich 3 lat odnotował wzrost o 171 proc.