owodzenia i niepowodzenia w procesie formowania się relacji między dzieckiem, a jego otoczeniem mają główny wpływ na jego funkcjonowanie w tym okresie. Powodują, że dziecko albo dobrze rozwija się psychicznie, albo jego rozwój przebiega nieprawidłowo – wolno i nieharmonijnie.

Te pierwsze sukcesy i porażki w nawiązywaniu i kształtowaniu się relacji z otoczeniem mają decydujący wpływ na to, jak będzie przebiegał rozwój dziecka w kolejnych okresach życia – aż do dorastania i dorosłości. Aby rozwój dziecka mógł przebiegać prawidłowo – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym – przede wszystkim musi ono znaleźć się w otoczeniu zapewniającym mu opiekę umożliwiającym mu nawiązanie bliskiej więzi przynajmniej z jedną, wybraną osobą. Dziecko, które nie ma możliwości przywiązania się do matki lubianej dorosłej osoby i dzięki temu nabrania wiary we własne siły oraz przekonania, że świat to życzliwe mu miejsce, nie będzie się prawidłowo rozwijać. Wiele badań i obserwacji dzieci wychowywanych w warunkach pozbawienia prawidłowej i ciągłej opieki ze strony jednej, bliskiej osoby pokazało w sposób jednoznaczny, że brak lub zerwanie bliskiego związku uczuciowego dziecka z dorosłym powoduje głęboko negatywne, często nieodwracalne skutki dla jego rozwoju. Od tego, jak byliśmy traktowani w niemowlęctwie, w dużym stopniu zależą także nasze sposoby nawiązywania kontaktów z innymi, zdobywania akceptacji i zdolność do wchodzenia w bliskie związki. To, jaką opieką otaczani byliśmy na początku życia, stanowi również podstawę do oceny samego siebie, przekonań co do własnej wartości, możliwości zaspokajania swoich potrzeb i osiągania celów.

Jak wspomagać rozwój dziecka?

Przede wszystkim warto zaplanować rozkład dnia dziecka tak, aby mogło ono spędzić dużo czasu na zorganizowanej lub niezorganizowanej aktywności fizycznej. Ważne jest, aby pamiętać o pewnym stałym rytmie aktywności i odpoczynku. Pamiętajmy, że dziecko może nie dostrzec objawów swojego zmęczenia i będzie chciało kontynuować aktywność. Dobry harmonogram umożliwia dzieciom wykorzystanie swojej aktywności fizycznej, a czas na odpoczynek pozwala odzyskać energię. Nie zapominajmy jednak o prostym myśleniu – dajmy dzieciom jak najwięcej okazji do aktywności.

Przy wyborze miejsca zabaw dla dziecka warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim miejsce, które powinno być dobrze ogrodzone i aby nie było przy ruchliwej ulicy, bo to owocuje wysokim natężeniem hałasu i wydzielanych spalin, niezbyt odpowiednich dla zdrowia. Kolejnym ważnym kryterium powinno być szczelne ogrodzenie z furtką, która nie da się otworzyć dzieciom.

Jest szereg możliwości, które ograniczają ryzyko, które nie oszukując się, występuje wszędzie. Obowiązkiem rodziców jest przede wszystkim utrzymywanie zdrowego rozsądku. W takim wypadku wypoczynek powinien przebiegać szczęśliwie i bez większych problemów.