rawdziwy i skuteczny employer branding to długoterminowa strategia przyciągania, angażowania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników w organizacji. Firmy chcą być „pracodawcą pierwszego wyboru”. Każda organizacja chciałaby być takim pracodawcą ale nie wszystkim to się udaje.

Konieczność, nie „moda”

W niektórych organizacjach temat kształtowania marki pracodawcy wciąż nie jest traktowany bardzo poważnie, jako pewnego rodzaju „moda” na komunikowanie się z kandydatami, która może przeminąć. Jednak dla coraz większej liczby firm, employer branding stał się bardzo ważnym aspektem zarządzania marką firmy. Stał się głównym pomocnikiem i swego rodzaju przewodnikiem dla prowadzenia skutecznego, obfitującego w sukcesy biznesu. Jeśli o sukcesie firm decydują w znaczącej mierze ludzie w niej pracujący, to jak nie traktować poważnie tematu strategicznego zarządzania marką pracodawcy?

Korzyści biznesowe a posiadanie mocnej marki pracodawcy

Dla organizacji, które nie są jeszcze do końca pewne, dlaczego potrzebują działań employer brandingowych prezentujemy 10 najczęściej wymienianych korzyści biznesowych wynikających z posiadania mocnej marki pracodawcy.

  1. Silna marka pozycjonuje pracodawcę wśród idealnych firm i ułatwia przyciągnięcie i zatrzymanie talentów, zwłaszcza w demograficznym kryzysie.
  2. Ponad 70 proc. kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe twierdzi, że nie będzie pracować dla organizacji o złej reputacji.
  3. Zła reputacja firmy zwiększa koszty rekrutacji.
  4. Posiadania atrakcyjnego wizerunku pomaga w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, a co za tym idzie wysokich wyników finansowych firmy.
  5. Employer branding pomaga zapewnić wyższy poziom zaangażowania pracowników.
  6. Employer branding pomaga zapewnić wyższy poziom obsługi klienta.
  7. Mocna marka pracodawcy zwiększa poziom efektywności pracy i zmniejsza wskaźniki rotacji w firmie.
  8. Młodzi kandydaci, przez złożeniem aplikacji, średnio korzystają z 6 kanałów komunikacji szukając informacji o firmie.
  9. Kandydaci wierzą bardziej w rekomendacje pracowników firmy niż w ich reklamy.
  10. „Pracodawcy pierwszego wyboru” mogą płacić mniej niż firmy z gorszym wizerunkiem.

Planowanie strategiczne

Aby móc skutecznie komunikować markę pracodawcy i wewnętrznie i zewnętrznie trzeba zaplanować swoje działania poprzez stworzenie strategii employer brandingowej, która w sposób holistyczny i zintegrowany będzie współgrała ze strategią organizacji. Najlepsi pracodawcy mają świadomość, że działania wizerunkowe muszą być prowadzone zarówno na zewnątrz organizacji jak i wewnątrz organizacji. Zaangażowani pracownicy są zapraszani do wypełniania roli ambasadora marki swojego pracodawcy.

O tym, jak przygotować skuteczną strategię wizerunkową marki pracodawcy piszemy na naszym blogu: www.hrminstitute.pl/blog.

Zespół projektowy, czyli razem z agencją czy osobno?

Aby przygotować całościową strategię wizerunkową marki pracodawcy konieczne i rekomendowane jest stworzenie zespołu projektowego, który będzie pracował nas strategią. Zespół powinien składać się z reprezentantów działów HR, PR, komunikacji, marketingu czy reprezentantów kluczowych działów firmy, tym samym pokrywając najważniejsze obszary związane z ludźmi w organizacji, komunikacją i marką organizacji. Nie do przecenienia jest ścisła współpraca z zarządem. Przy tworzeniu strategii wizerunkowej, wiele firm decyduje się także na skorzystanie z doświadczenia doradców z firm zewnętrznych.

Podsumowanie

Budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy nigdy dotąd nie było tak ważne. Dbanie o wizerunek pracodawcy, spójny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, może być receptą na wyzwania, przed którymi stoją organizacje. Pracodawcy i kandydaci powinni poznać swoje wzajemne oczekiwania i preferencje, dzięki czemu ich przyszła współpraca będzie bardziej satysfakcjonująca i bardziej efektywna.