laczego wirtualne Muzeum? Czy potrzebna jest digitalizacja zasobów oraz przenoszenie ekspozycji do Internetu?

„Wirtualne Muzea Małopolski” to więcej niż wirtualne muzeum. Obecnie, to 38 muzeów i ponad 900 eksponatów zgromadzonych pod jednym adresem: www.muzea.malopolska.pl. Obecnie do konieczności istnienia w cyfrowym świecie nie trzeba już chyba nikogo przekonywać, zwłaszcza muzeów, których celem  jest m.in. zachowanie i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego. A przecież Internet to doskonałe narzędzie promocyjne. Świadczyć może o tym choćby ilość wirtualnych ekspozycji, spacerów i panoram wnętrz muzealnych. Warto również zwrócić uwagę na pozapromocyjne korzyści płynące z digitalizazcji, np. dla potrzeb konserwatorskich. Podczas skanowania pobierane są dane o geometrii obiektu oraz wykonywana jest seria wysokorozdzielczych fotografii, które mogą służyć jako dokumentacja stanu zachowania eksponatu do prac konserwatorskich.

Jakie korzyści przynosi udostępnianie ekspozycji wirtualnie oraz wykorzystywanie aplikacji mobilnych?

Podstawową korzyścią płynącą z udostępniania zbiorów w sieci jest zasadniczo nieograniczony dostęp do nich. Warto przy tym pamiętać, że współczesny uczestnik kultury w dużej mierze pozyskuje informacje z Internetu. Korzystając z Internetu, użytkownik może więc, w wybranym przez siebie czasie i miejscu zapoznać się z ofertą muzeum i zaplanować i przygotować się do wizyty w nim. W czasie takiej wirtualnej prewizyty możemy ukierunkować odbiorcę, wskazać mu pewne tropy interpretacyjne, które ułatwią mu później wizytę w muzeum. Ponadto, dzięki Internetowi i portalom takim jak „Wirtualne Muzea Małopolski” uzyskujemy możliwość obcowania z eksponatem, jakiej nie mamy, stojąc przed muzealną gablotą. Możemy np. otworzyć zamknięty sarkofag, zobaczyć rewers monety czy dno dzbana. Wirtualna prezentacja staje się w ten sposób dopełnieniem realnej wystawy, jak również okazją do zobaczenia eksponatów przechowywanych na co dzień w skarbcach czy magazynach, a wyciąganych jedynie przy okazji eventów muzealnych czy właśnie na potrzeby digitalizacji.

Ile osób odwiedziło Państwa muzeum dzięki wirtualnej platformie lub aplikacji mobilnej? Czy dzięki nowym technologiom można dotrzeć do większej ilości zwiedzających?

W stosunku do roku 2013 obserwujemy wzrost o ponad ¼ w ilości dziennych odwiedzin na portalu. Ten wzrost tym bardziej cieszy, że nie prowadzimy żadnych akcji promocyjnych portalu, więc tym co przyciąga odbiorców jest wysoka jakość merytoryczna i wizualna prezentowanych treści oraz ich bogactwo i różnorodność.