ra rozwiązań mobilnych to szansa, a nie wyzwanie. Można powiedzieć, że dziś prawie każdy Polak posiada telefon komórkowy, w tym dużo osób starszych. Ze statystyk wiemy, że wśród tych osób - 60 proc. posiada smartfony, a dodatkowe 20 proc. - tablety i liczba tych urządzeń stale rośnie. Dlatego, że są tańsze, bardziej użyteczne i w końcu lżejsze, przez co - jak sama nazwa wskazuje - mobilne i są z nami cały czas. Dzięki temu jesteśmy skomunikowani z rodziną, przyjaciółmi, pracą, a także administracją. Coraz więcej usług administracyjnych podlega też odmiejscowieniu, co oznacza, że możemy usługi te załatwiać zarówno zdalnie, jak i w dowolnym urzędzie na terenie Polski.

Funkcjonowanie administracji związane z zabezpieczeniem danych obywateli oraz transparentnością jej działania ma  swoją specyfikę, którą często – niestety - postrzegamy jako biurokrację. Jednak nie chcielibyśmy, aby w dobie internetu i hackerów, ktoś włamał się do urzędu i pozmieniał nasze dane albo podszył się pod nas, podejmując w naszym imieniu zobowiązania wobec państwa. Dlatego też dla potrzeb funkcjonowania sprawnej i bezpiecznej komunikacji administracji z obywatelem - w mobilnym internecie niezbędnych jest kilka elementów, m.in. bezpieczny mobilny identyfikator (odpowiednik dowodu osobistego), bezpieczny dokument elektroniczny oraz bezpieczne elektroniczne awizo.

Bezpieczny mobilny identyfikator funkcjonuje już w kilku państwach unijnych. W Polsce nosi nazwę „Profil Zaufany” i posiada go już ponad 400 tys. osób. Profil Zaufany jest darmowy, i chociaż posiada pewne ograniczenie (służy obecnie do kontaktów z administracją), to pozwala nam jednak na zdalny dostęp do wielu usług administracji publicznej. Kwestią niedalekiej przyszłości jest uznanie Profilu Zaufanego zarówno przez administrację w całej Unii Europejskiej, jaki i biznes (w szczególności banki, co miało miejsce w przypadku podobnych rozwiązań w innych państwach). Bezpieczny dokument zapewnia nam podpis kwalifikowany urzędnika, a niedługo nową pieczęć elektroniczną. Bezpieczne elektroniczne awizo zapewnia platforma ePUAP. Pracujemy także nad wygodniejszą bezpieczną skrzynką elektroniczną dla wszystkich obywateli i przedsiębiorców.

Usługi elektroniczne, do których Profil Zaufany zapewnia nam dostęp, możemy podzielić na dwie kategorie:

  • złożone usługi dziedzinowe, prowadzone przez poszczególne resorty w dedykowanych systemach, jak podatki, zdrowie lub działalność gospodarcza,
  • oraz proste usługi formularzowe w relacji z urzędami (w szczególności samorządowymi), potocznie zwane formularzami i wnioskami. Są one dostępne na centralnej platformie ePUAP oraz stronach poszczególnych urzędów, w tym (m.in.).: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, Pismo ogólne do urzędu, Udostępnianie informacji publicznej na wniosek, Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie na platformie ePUAP2, która jest dużo tańsza, bardziej nowoczesna i ma bardziej przejrzysty interfejs, przygotowujemy kolejne usługi centralne, wspomagając tym samym samorządy, aby urzędy nie musiały powielać pracy związanej z publikacją usług. Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP, dlatego też z chwilą publikacji usługi można z niej skorzystać do komunikacji z dowolnym urzędem. Na uwagę zasługuje również tzw. usługa pisma ogólnego, która umożliwia komunikację z urzędem w dowolnej sprawie, jeżeli nawet  dla sprawy nie ma określonego formularza. Opis sprawy umieszcza się w prostym piśmie ogólnym (jak e-mail) oraz ewentualnych załącznikach (np. skan lub zdjęcie dokonania opłaty w sprawie, jeśli opłata jest wymagana).

Dzięki wprowadzonym zmianom już dziś na nowej platformie ePUAP2 łatwiej i szybciej można korzystać z oferowanych tam usług.  Prostsze jest też wyszukiwanie na stronie odpowiednich funkcji, zakładek czy informacji. Uruchomione zostały również nowe usługi: teraz z jednego miejsca w sieci można bezpiecznie nie tylko rozliczyć się z ZUS, obsługiwać prowadzoną działalność gospodarczą, zarejestrować jako poszukujący pracy lub zgłosić zbiórkę publiczną, ale także zgłosić utratę dowodu osobistego, zawnioskować o jego wymianę lub wydanie, poprosić o odpis aktu stanu cywilnego (np. urodzenia, małżeństwa, zgonu), jak i uzyskać informację o środowisku i jego ochronie.

Warto pamiętać, że na platformie ePUAP zamieszczane są usługi nie tylko dla obywateli, lecz również dla przedsiębiorców. Co miesiąc przekazujemy kolejne usługi. Nadal prowadzimy przeglądy i przyjmujemy zgłoszenia od obywateli oraz urzędów, które usługi warto przenieść na formularze elektroniczne.

Przypomnę, że listę usług dziedzinowych można znaleźć na stronie: https://mac.gov.pl/e-uslugi, a formularzowych pod adresem: http://www.epuap.gov.pl/.

Sukcesywnie będzie zwiększana ilość placówek, w których będzie można potwierdzać profil zaufany ePUAP oraz instytucji, z którymi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpocznie współpracę w tym zakresie, aby przybliżyć e-administrację do obywateli. Poczta Polska uruchomi kilkaset tego rodzaju miejsc w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Będą to Centra Aktywności Cyfrowej - jedno- lub dwuosobowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Centra będą służyły aktywizacji społeczności lokalnych oraz upowszechnianiu wykorzystania internetu i nowych technologii poprzez: dostęp do powszechnych e-usług prywatnych i publicznych takich jak e-administracja, e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e –konsultacje społeczne, e-zdrowie oraz udostępnianie cyfrowych zasobów kultury.

Jestem przekonany, że przekazaliśmy obywatelom i urzędnikom sprawne i dobrze działające narzędzie. Mam też nadzieję, że użytkownikom przypadnie do gustu nowy ePUAP2. Zachęcam obywateli kontaktujących się z administracją, aby pytali i aktywowali swój Profil Zaufany, bo pomoże on im w zdalnym kontakcie oraz szybkim załatwieniu sprawy w urzędzie.