usług na ePUAP mogą korzystać obywatele, przedsiębiorcy oraz sama administracja. Jak to się odbywa?

Wystarczy założyć konto na ePUAP, a następnie założyć i potwierdzić Profil Zaufany – czyli bezpieczny i bezpłatny mobilny podpis elektroniczny. W nowej wersji systemu uproszczona została procedura zakładania konta na ePUAP, zwiększyła się też liczba miejsc, w których można potwierdzić profil zaufany. Działa już ponad 1100 punktów potwierdzających w Polsce (w urzędach skarbowych, urzędach wojewódzki, niektórych urzędach miast, oddziałach ZUS, wybranych placówkach Poczty Polskiej) oraz w innych krajach (w konsulatach, ambasadach).

Każdy użytkownik, który ma konto na ePUAP oraz korzysta z profilu zaufanego może korespondować elektronicznie z dowolnym urzędem, który ma konto na ePUAP. Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dlatego obywatel ma  gwarancję, że urząd przyjmie każde pismo podpisane elektronicznie.

Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd musi korespondować z nim przez internet. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu o korespondencję podpisaną profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie po prostu e-maile. E-mail dopuszczany jest jedynie w najprostszych kwestiach informacyjnych. Autoryzacja operacji w nowym systemie odbywa się poprzez SMS – analogicznie jak ma to miejsce z transakcjami bankowymi.  Każdy użytkownik ePUAP posiada w systemie własny „skład dokumentów” działający na kształt osobistej skrzynki mailowej, z historią prowadzonej urzędowej korespondencji. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym „awizo”. Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi to zawsze można wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan opłaty).

Warto też pamiętać, że Profil Zaufany służy również do logowania do innych systemów elektronicznej administracji, m.in. Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czy platform regionalnych. Dzięki profilowi zaufanemu ePUAP, użytkownik nie musi pamiętać wielu haseł i loginów, tylko może jednokrotnie zalogować się do różnych systemów oferujących szereg przydatnych elektronicznych usług publicznych.

Już ponad 1 mln osób korzysta z usług ePUAP i prawie 500 tys. z Profilu Zaufanego. Liczba Profili Zaufanych przyrasta o 15 tys. miesięcznie, a nowych kont zakładanych na ePUAP o 30 tys.

Dlatego wprowadzono zmiany, dzięki którym zwiększyła się wydajność systemu. Liczba osób mogących się jednocześnie logować w systemie docelowo wyniesie do 20 tysięcy. Oznacza to, że jeżeli użytkownik średnio potrzebuje 10 minut, żeby przeprowadzić transakcję, to dziennie będzie można obsłużyć prawie 3 mln użytkowników. Aktualnie przez ePUAP przesyłanych jest około  2 mln dokumentów rocznie, co daje średnio 5 tysięcy dokumentów dziennie. Zwiększony został również limit przechowywania plików dla każdego podmiotu publicznego.

Już dziś można załatwić online następujące sprawy:

 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego -  usługa przydatna gdy dowód utracił ważność, albo osoba wnioskuje  o swój pierwszy dowód osobisty,
 • zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego – co może uchronić nas przed ryzykiem wykorzystania dokumentu przez osoby niepowołane np. przy chęci uzyskania przez nie kredytu, lub zaciągania zobowiązań,
 • złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego np. urodzenia - szczególnie przydatne gdy jedziemy na wakacje za granicę z dzieckiem, które ma inne nazwisko niż rodzic - warto wtedy mieć odpis aktu urodzenia dziecka, który można dostać przez www.epuap.gov.pl; innym przykładem jest chęć wzięcia ślubu w innym miejscu niż osoba jest zameldowana – wtedy też potrzebuje ona odpisu aktu stanu cywilnego o który może zawnioskować przez internet,
 • złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego np. małżeństwa, zgonu,
 • mając jakąkolwiek sprawę do urzędu – napisać pismo i wysłać wykorzystując tzw. „pismo ogólne”,
 • chcąc zebrać fundusze na ważny projekt -  zgłosić zbiórkę publiczną,
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przebiego służby wojskowej, gdy pracodawca takiego wymaga,
 • zweryfikować informacje o pojeździe, na podstawie informacji z dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy, co może być szczególnie ważne przy zakupie używanego samochodu,
 • bedąc osobą bezrobotną i poszukującą pracy, wykorzystując profil zaufany ePUAP, zarejestrować online na portalu www.praca.gov.pl , aby wrócić na rynek pracy,
 • przeprowadzać operacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych (np. rejestracja, zgłoszenia, wyrejestrowanie) – wystarczy wziąć profil zaufany na www.epuap.gov.pl i zarejestrować się przez www.ceidg.gov.pl,
 • korzystać z usług związanych z ZUS (przez www.pue.zus.pl) realizowanych przez przedsiębiorców oraz obywateli np. składanie deklaracji czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS,
 • uzyskać zaświadczenie o niekaralności, przydatne np. gdy osoba chce być wychowawcą na koloniach;
 • przekazać organom prowadzącym kataster nieruchomości tzw. „operat szacunkowy” – ważne dla rzeczoznawców majątkowych, którzy mają obowiązek takie dane przekazywać.

Spośród ponad 100 kolejnych nowych usług, które planowane są wkrótce do uruchomienia, warto wymienić m.in.:

 1. wniosek o Elektroniczną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – szczególnie przydatne przy wyjazdach za granicę i zachowaniu pewności uzyskania świadczenia zdrowotnego w kraju UE/EFTA,
 2. wniosek o  wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – ważne przy chęci sprawdzenia czy obywatel własciwie płaci podatki;
 3. wniosek o wydanie dokumentu prawa jazdy;
 4. dopisanie się elektronicznie do spisu wyborców -  przydatne gdy obywatel chce głosować w wyborach parlamentarnych w innym miejscu niż mieszka;
 5. wniosek powodziowy – wniosek o zasiłek finansowy dla osób poszkodowanych
  w wyniku powodzi.
 6. wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 7. złożyć wniosek o o informację o środowisku i jego ochronie – przydatne gdy chcemy wybudować dom w lokalizacji, co do ktorej chcemy mieć pewność jaki wpływ na środowisko będą miały plany zabudowy okolicy, albo chcemy wiedzieć jaki jest poziom zanieczyszczenia środowiska w okolicy.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet – wejdź na: epuap.gov.pl

Materiały prasowe: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji