Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zatem nie obracamy się tutaj tylko w obszarze oszczędności energii oraz wody, z którymi kojarzone są budynki ekologiczne, ale o wiele szerszym. Bo przecież przeznaczeniem budynków jest ich użytkowanie przez ludzi.

W murach spędzamy około 90 proc. swojego czasu, więc kluczową kwestią jest to, jak budynki, w których przebywamy, wpływają na nas. Zielony budynek zaś, oprócz swoich pozostałych cech, zapewnia jednocześnie wysoką jakość środowiska wewnętrznego, na co składają się m.in.: komfort akustyczny, cieplny, dostęp do światła dziennego, doskonała wentylacja i niski poziom zanieczyszczeń powietrza. Wpływ budynku na ludzi najbardziej widoczny będzie w przypadku budynków biurowych, ponieważ aż 36 proc. czasu spędzamy pracując. Słaby stan zdrowia oraz niskie poczucie komfortu pracowników, negatyw nie wpływają na osiągane przez nich indywidualne wyniki oraz produktywność organizacji. W niewielu analizach podkreśla się, że około 90 proc. kosztów operacyjnych firm związanych jest z ludźmi, a pozostałe 10 proc. to koszty wynajmu oraz energii, co sprawia, że nawet niewielkie polepszenie w obszarze zdrowia i komfortu pracowników, może mieć bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy firmy. Oczywiście nie jest to mierzalne tak łatwo, jak na przykład oszczędności zużywanej energii, bo na finalną produktywność wpływają także inne czynniki, jednakże liczne doświadczenia i badania przeprowadzone na całym świecie wykazują wspomnianą korelację.

W raporcie opracowanym przez World Green Building Council „Health, Wellbeing & Productivity in Offices”, po przeanalizowaniu wielu badań prowadzonych od lat 80. XX wieku, znaleziono kilka głównych obszarów, które sprawiają, że zielone budynki lepiej wpływają na zdrowie i samopoczucie, a co za tym idzie – efektywność pracowników.

Podsumowując: bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – komfort pracowników to dobra inwestycja, zapewniająca przewagę konkurencyjną organizacjom, które chcą osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie. Zwrot z takich inwestycji będzie wysoki dla tych przewidujących firm, które zwrócą uwagę na to zagadnienie i ujmą je w swojej strategii biznesowej.