ażdy z nas, zapytany, co wybrać, wybierze żywność świeżą zamiast zapakowanej. Ale niewielu z nas, niezależnie od tego, czy mieszka w dużym mieście, czy małej miejscowości, staje na co dzień przed tym pytaniem. Współczesny styl życia to przede wszystkim szybkie tempo, poszukujemy wygody, komfortu, ale i bezpieczeństwa. Opakowania z tworzyw sztucznych stały się ważną i nieodłączną częścią naszej codzienności, ponieważ gwarantują utrzymanie odpowiedniej jakości żywności. I dlatego ważne jest, żeby współczesny konsument miał świadomość, że te opakowania to nie tylko praktyczna, ale również niezbędna ochrona produktów żywnościowych.

Opakowania z tworzyw odgrywają zasadniczą rolę na każdym etapie produkcji żywności: podczas przetwarzania, magazynowania, transportu, aż po konsumpcję. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, opakowania te pozwalają znacznie wydłużyć okres przydatności produktów do spożycia i wydatnie ograniczyć straty żywności. Przykładem są opakowania z systemami kontroli wilgotności, rozwiązania w zakresie pakowania w modyfikowanej atmosferze, czy też opakowania z możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania, zawierające czynniki działające przeciwdrobnoustrojowo. Stosowane w logistyce opakowania z nadrukowanymi czipami RFID informują o zmianach temperatury i wilgotności, mogących mieć wpływ na stan produktu. Dostępne są już opakowania, przedłużające okres przydatności produktów żywnościowych do spożycia, dzięki  zastosowaniu czynników absorbujących bądź emitujących naturalnie występujące substancje gazowe. W dalszej przyszłości wbudowywane biosensory wykrywające bakterie i wirusy umożliwią zapewnienie dobrej jakości i bezpieczeństwa żywności.

Opakowanie żywności musi przede wszystkim zapewnić dostarczenie do konsumenta bezpiecznego i pełnowartościowego produktu. Korzyści dla konsumenta wynikające z zastosowania opakowań są oczywiste i potwierdzone przez liczne badania: nowoczesne opakowania przyczyniają się znacznie do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów poprzez zachowanie jakości i przedłużenie okresu przydatności do spożycia. Obowiązujący w Unii Europejskiej rozbudowany system prawny regulujący bezpieczeństwo żywności obejmuje cały łańcuch produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności. Opakowania żywności podlegają przepisom szczegółowo regulującym rodzaj i właściwości materiału, z którego wykonywane są opakowania (Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością ), a dla wyrobów z tworzyw sztucznych obowiązują dodatkowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu PIM (Plastics Implementation Measure) . Rozporządzenie to zawiera listę polimerów i innych substancji (monomerów, dodatków) dopuszczonych do kontaktów z żywnością ze wskazaniem dopuszczalnych stężeń granicznych oraz parametrów migracji tych substancji z opakowania do produktu. Bezpieczeństwo żywności i napojów związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych w opakowaniach, jest zatem jest kontrolowane w wyjątkowo szczegółowy sposób. Warto wiedzieć, że normy są tak wyśrubowane, że nawet ich ewentualne wielokrotne przekroczenie nie oznacza przekroczenia granicy bezpieczeństwa produktu.