ermin „CSR” (Corporate Social Responsibility) od kilku lat zyskuje coraz większą popularność i jest jednym ze stałych elementów strategii firm. CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (SOB) kojarzona jest przede wszystkim z dużymi firmami, które umiejętnie promują swoje aktywności, upubliczniają coroczne raporty podsumowujące dobre praktyki, obecne są na wydarzeniach medialnych związanych z tematyką CSR. Nie można jednak zapominać o przedsiębiorstwach małych oraz średnich. Mimo iż rzadziej słyszymy o ich wkładzie w rozwój społeczności lokalnej, sektor MŚP często nawiązuje trwalsze więzi i jest bardziej wrażliwy na potrzeby otoczenia.

Przy wyborze narzędzi CSR pod uwagę powinny być przede wszystkim brane zainteresowania pracowników, branża, w której działa firma i jej specyfika, a także potrzeby lokalnej społeczności. Dzięki temu podejmowane aktywności będą owocowały nie tylko poprawieniem wizerunku przedsiębiorstwa, ale staną się np. czynnikiem integrującym pracowników z kadrą zarządzającą oraz ze społecznością lokalną.

Głównymi inicjatywami podejmowanymi przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są te skierowane do pracowników i kontrahentów, wspieranie rozwoju, bezpieczeństwa, zdrowia dzieci, młodzieży i innych osób potrzebujących pomocy, wspieranie kultury i sztuki czy działania w dziedzinie ekologii. Przedsiębiorstwa między innymi włączają pracowników w zarządzanie firmą, wprowadzają programy mentoringowe i szkoleniowe dla pracowników, organizują bezpłatne konferencje, seminaria, warsztaty dla swoich klientów czy dostawców, wprowadzają proekologiczne innowacje w technologii produkcji, a także w sposobie organizacji firmy (segregacja generowanych przez firmę odpadów, zużywanie mniejszej ilości energii, zbiórka nakrętek itp.), wspomagają uczelnie wyższe oraz szkoły, przyłączają się do „Szlachetnej Paczki”, „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” i innych inicjatyw charytatywnych, stają się sponsorami klubów sportowych, organizatorami wydarzeń lokalnych, realizują kampanie edukacyjne… Każda firma może realizować swój własny pomysł dotyczący obszaru CSR. Podkreślić należy, że wbrew powszechnej opinii Społeczna Odpowiedzialność nie musi być związana z ponoszeniem przez firmę kosztów! Dowodem na to są wolontariaty pracownicze, które skutecznie mogą łączyć umacnianie więzi międzyludzkich z realizacją pasji pracowników i wspieraniem osób w trudnej sytuacji życiowej.

Korzyści bycia Społecznie Odpowiedzialnym są coraz częściej doceniane przez przedsiębiorców. Współcześni klienci oraz pracownicy przywiązują wagę do wizerunku danej firmy. A nie ma skuteczniejszego sposobu na promowanie przedsiębiorstwa niż czynne zaangażowanie w życie lokalne. CSR buduje zaufanie do firmy, jednocześnie ułatwia nawiązywanie współpracy z różnymi partnerami, pracownikami oraz organizacjami społeczności lokalnej i regionalnej. SOB wyznacza dobry kierunek rozwoju biznesu, który przynosi wymierne korzyści zarówno firmie, jak i społeczeństwu.